Visie

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich daardoor kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo.

Elke dag worden er activeiten aangeboden, die aansluiten bij de behoefte en leeftijd van het kind.

De kinderen krijgen o.a. de ruimte om zich te ontwikkelen op de hieronder genoemde gebieden.
De emotionele veilgheid, persoonlijke competenties, sociale vaardigheden en normen/waarden.

Doordat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen, groeit het zelfvertrouwen.
Kinderen zullen daardoor eerder open staan voor nieuwe dingen en zich op diverse gebieden blijven ontwikkelen.

Open communicatie met zowel de ouders en de kinderen vind ik belangrijk. Door naar elkaar te luisteren, elkaar proberen te begrijpen, te verplaatsen in de ander en elkaar de ruimte te geven. Zorgen we voor een prettige en ontspannen sfeer, waarin bijvoorbeeld conflicten sneller worden besproken en worden opgelost.

Respect voor elkaar, voor dieren en je omgeving.
Iedereen is anders en krijgt de ruimte om de dingen op zijn/haar manier te doen.
We leren van elkaar en helpen elkaar, waar nodig.

Orde, rust en regelmaat vind ik belangrijk. Het aanbrengen van regelmaat in de dagindeling, grenzen stellen, overzichtelijkheid in de ruimte en het aanbod van het materiaal zoals verschillende soorten knutsel materiaal en speelgoed op een daarvoor bestemde plek.  Zorgen ervoor dat de kinderen weten waar zij aan toe zijn en dat geeft houvast.