Ziektebeleid Gastouderopvang Aaf

Als een kind ziek is kan het niet altijd naar de gastouder. De gastouder heeft niet altijd voldoende ruimte en mogelijkheden om een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. De gastouder zal iedere situatie individueel bekijken en aangeven wat haar mogelijkheden zijn om een ziek kind op te vangen. Hierbij houdt ze rekening met de gezondheid en het welbevinden van het kind, maar ook met die van de andere kinderen. Ziek zijn is een rekbaar begrip waardoor er discussie kan ontstaan of een kind naar de gastouder mag komen. In alle gevallen belt de ouder voor aanvang van de opvang de gastouder op voor overleg. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet opvangen van het kind ligt bij de gastouder.

Een ziek kind

Aan de ouder wordt geadviseerd dat zij de gastouder informeert over de gezondheidssituatie van het kind. Zo kan de gastouder zelf, indien zij dit nodig vindt, maatregelen treffen. Ook is het van belang dat de uitbraak van een besmettelijke ziekte of aandoening op de peuterspeelzaal, school of buitenschoolse opvang van broertjes of zusjes van de gastkinderen, gemeld wordt aan de gastouder, zodat zij de andere ouders hierover zo nodig kan informeren. Als er sprake is van een besmettelijke ziekte of aandoening informeert de gastouder alle ouders hierover. Besmetting van andere kinderen is echter niet altijd te voorkomen. Bedenk dat de incubatietijd vaak al is verstreken voordat de ziekte zich openbaart. De gastouder weegt te allen tijde de belangen van het kind, de ouders en de andere kinderen zorgvuldig af alvorens de gastouder de ouder vraagt het kind op te komen halen of een kind te weren. Belangrijke overwegingen hierin zijn het welbevinden van het kind en de gezondheid van de andere kinderen. Koorts is een belangrijke indicator. Koorts is op zichzelf geen ziekte, wel is het een teken dat het kind iets onder de leden heeft. Het is belangrijk dat de ouder voor de aanvang van de opvang eerst belt om te overleggen met de gastouder of het kind die dag opgevangen kan worden. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de gastouder. Als het kind koorts krijgt of ziek wordt tijdens de opvang, stelt de gastouder de ouder hiervan op de hoogte. In onderling overleg wordt dan besloten of het kind opgehaald moet worden. In noodsituaties schakelt de gastouder direct medische hulp in (indien mogelijk de eigen huisarts van het kind). Ook een kind dat geen koorts heeft, maar wel hangerig en huilerig is, is in onze ogen ‘ziek’. Wanneer er meerdere kinderen worden opgevangen heeft de gastouder mogelijk geen gelegenheid om het zieke kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Bovendien kunnen de drukte en de aanwezigheid van andere kinderen storend zijn voor het zieke kind.

Bovenstaande situaties kunnen voor de gastouder aanleiding zijn om met de ouder te bellen en te overleggen. Het kan zijn dat de ouder gevraagd wordt om direct te komen als het kind zich ziek voelt. Ook kan er twijfel zijn of het kind het de hele dag zal redden bij de gastouder. De gastouder kan dan overleggen of het kind eerder gehaald kan worden. Indien de ouder zelf niet in de gelegenheid is om het kind te komen halen, kan dat ook door een bekende (grootouders, buren, vrienden) gebeuren.

 

 

Wanneer is een kind ziek?

- Als een kind  38°c of hoger koorts heeft.

- Als een kind diarree heeft.

- Als een kind heeft overgegeven.

- Als een kind zich ziek gedraagt; d.w.z. hangerig, huilerig, niet wil eten/ drinken/ spelen/slapen.

- Zie verder onderstaand schema.  

 

 

 

 

 

 Symptoom

Wering/ laten ophalen

Bijzonderheden

 

Koorts

Ja

Bij 38 graden of hoger koorts heeft

Hand-, voet-, mondziekte

Ja

Weer komen als de blaasjes weg zijn.

Diarree

Ja

 

Geelzucht

ja

 

Hoofdluis

Ja

Na behandeling weer komen

Koortslip

Ja

Weer komen als het is ingedroogd

Kindzeer, krentenbaard (impetigo)

Ja

Moet worden behandeld. Mag weer komen als het is ingedroogd.

Loopoor

Als het heel erg loopt en het kind er last van heeft.

Als het chronisch is, mag het komen.

Oogontsteking

Als het oog pus produceert, rood en dik is

Laten behandelen en als het niet meer pust, mag het kind weer komen

Rode hond

 

Zwangere inlichten over geval van rode hond.

Rsv (Rs-virus)

 

Risicokinderen inlichten. Erg zieke kinderen zijn al thuis.

Schimmelinfecties

 

Advies van de huisarts vragen i.v.m. besmetting anderen kinderen

Schurft

Ja

Behandelen door arts

Spruw

Ja

Adviseren naar huisarts te gaan

Waterpokken

Ja

Weer komen als de blaasjes zijn ingedroogd

Wormpjes

Ja

Behandelen door arts

Zesde ziekte

Ja

Besmettelijk vanaf de koorts totdat de vlekken zijn verdwenen

 

Vijfde ziekte; kind is besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte. Zodra de uitslag verschijnt, is de besmetting al voorbij. Zwangere en kinderen met een bloedziekten moeten worden ingelicht.

Als het kind een besmettelijke ziekte heeft, kan het de andere kinderen besmetten.

Zolang de aandoening nog besmettelijk is, mag het kind niet komen.

Dat betekent alle aandoeningen die besmetting kunnen opleveren; zoals waterpokken, rode hond, krentenbaard, etc. Maar ook ontstoken ogen etc.

Als een kind voordat het naar de gastouder komt heeft overgegeven en/of de diarree heeft graag van te voren even telefonisch contact zodat we kunnen overleggen. Of bij twijfel over het ziektebeeld graag van te voren telefonisch contact zodat we kunnen overleggen.

Graag doorgeven als er paracetamol is toegediend dit m.b.t. het voorkomen van een koortsstuip.

Het gebeurt vaak dat kinderen zich ’s morgens fit voelen, maar in de loop van de dag de koorts weer terugkomt. 

Een kind dat koorts heeft gehad, moet daarom één dag koortsvrij zijn voor het weer mag komen naar de gastouderopvang.

 

 

Het eigen kind van de gastouder is ziek

Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing als een eigen kind van de gastouder ziek wordt.

Alleen als er sprake is van wering betekent dit dat de opvang voor de gastkinderen niet beschikbaar is. Bij ziekte van eigen kinderen, stelt de gastouder, de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte en vindt er overleg plaats over de mogelijkheid om desondanks voor opvang zorg te dragen. Of  noodopvang te regelen. De afspraken m.b.t. het regelen van noodopvang, uitbetaling enzovoort worden t.z.t. besproken.

 

 

Uitbetaling gastouder tijdens ziekte gastkind

Hiervoor verwijs ik naar artikel 5 in de overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ziektebeleid is gebaseerd op het protocol zieke kinderen Gastouderbureau Berend Botje